Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ
« Ο ΟΛΥΜΠΟΣ »

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ

Καλούμε για την 8η Μαΐου 2010 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 10 π.μ. στο Γραφείο του Συλλόγου όλα τα μέλη του Ε.Δ.Δ.Α.Κ.Ο.Δ. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση για συζήτηση και λήψη απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.


ΘΕΜΑΤΑ: 1.Έκθεση πεπραγμένων – οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ.
και απαλλαγή ή όχι από κάθε ευθύνη.
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
3. Εκλογή νέου Δ.Σ. & Ε.Σ.


Σας γνωρίζουμε ότι αν την παραπάνω ημερομηνία δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση το επόμενο ΣΑΒΒΑΤΟ 15η ΜΑΪΟΥ 2010 , στον ίδιο τόπο , την ίδια ημέρα και ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και θα συνεδρίαση ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑΣ) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15η ΜΑΪΟΥ 2010 , ΩΡΑ 10 ΤΟ ΠΡΩΙ»

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΜΟΝΟΝ τα ταμειακός εντάξει μέλη. Ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Όσα Μέλη δεν εξοφλήσουν την συνδρομή τους έως την πιο πάνω ημερομηνία αποκλείονται από την Γ.Σ. και διαγράφονται από μέλος, όπως το καταστατικό ορίζει.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

ΒΑΣ. ΣΕΦΕΡΛΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΤΣΟΣ
69444 - 40063
ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Δ.Δ.Α.Κ.Ο.Δ.
22290 - 91978

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου